Regulamin pakietów zabiegowych

  1. Pakiety nie podlegają promocjom, chyba że regulamin promocji mówi inaczej.

  2. Zabiegi z pakietu należy wykonać w odstępie czasowym ustalonym przez kosmetologa.

  3. Pakiet traci ważność po upływie 12 miesięcy od momentu wykupienia.

  4. W przypadku niewykorzystania pakietu nie zwracamy kwoty przeznaczonej na jego zakup.

  5. Pakiet nie może być zamieniony na inne zabiegi, bądź być wykorzystany na zakup kosmetyków.

  6. Pakiet może wykorzystać tylko jedna osoba, nie może on być przekazany osobom trzecim.